1. ÜLDTINGIMUSED
Käesolevad müügitingimused kehtivad Avira Teenused OÜ (edaspidi „Müüja”) kuuluvast e-poest (aadressil:  www.riietepood.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi ” Tellija”) vahel.

2. OSTMINE JA MÜÜGITEHINGU JÕUSTUMINE

Avage ostukorv ja vaadake oma tellimus üle. Vajadusel tehke muudatused. Kinnitage kättesamisviis ja ostmiseks klikkige „mine maksma“ ning täitke vajalikud väljad oma andmetega.  Kinnitage, et nõustute Ostutingimustega ja klikkige „Esita tellimus.“ Peale tellimuse esitamist saadetakse teile e-maili arve, mis tuleb tasuda 2 tööpäeva jooksul.

www.riietepood.ee e-poes tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et ta on tutvunud käesolevate müügitehingu tingimustega ja nõustub nendega. Avira Teenused OÜ omapoolsest nõustumisest Tellijat eraldi ei teavita. Avira Teenused OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

2.1 OSTUTINGIMUSED

Tarbijal on võimalus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. VÕS § 54 lg 1 p 22 kohaselt peab kaupleja esitama andmed tarbija võimaluste kohta pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi (tarbijavaidluste komisjon) poole. Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.  Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/ esita-avaldus-komisjonile.

3. MÜÜGITEHINGU HIND JA KOHALETOIMETAMISE TEENUSTASU
Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral veel muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse toodetest. Kui katkestate tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida.
3.1. E-poest tellitud kauba eest saab tasuda Swedbanka.
3.1.1. E-poest tellitud kauba eest võib tasuda ka sularahas, kauba kättesaamisel.
3.1.2. Arvega tasudes saadetakse automaatselt peale tellimuse kinnitamist Ostjale e-postiga arve PDF kujul. Peale arve laekumist saadame kauba Tellija andmetes märgitud aadressil hiljemalt viie(5) tööpäeva jooksul.
Juhul, kui tellimuse edastamisest Müüjale on möödunud 2 tööpäeva ja Tellija poolset makset ei ole laekunud Müüja arvelduskontole, tühistab Müüja tellimuses olevate kaupade broneeringu! Makse hilisema laekumise korral Müüja arvelduskontole ei garanteeri Müüja tellitud toodete olemasolu laos.
Juhul, kui soovite tellimust tühistada peale tellimuse kinnituse saamist, saatke e-kiri oma sooviga aadressile info@riietepood.ee

3.4. Tarneviisid
3.2.1. Tellitud kaupade hinnale lisandub kohale toimetamise teenustasu ehk postikulu, mille hind sõltub tellimuse kättetoimetamise viisist:

Käest kätte
Käest kätte on võimalik kaupa osta ilma postikuluta, ainult eelnevalt kokkulepitud asukohas (Kristiine linnaosas). Kättetoimetamine on kokkuleppel, millel puudub igasugune tarnetähtaeg.

postipakina Eesti Post kaudud 4 eur-i.

Omniva pakiautomaadi kaudu 4 eur-i.

Smartpost pakiautomaadi kaudu 3 eur-i.

4. TELLIJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA
Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi (v.a. tagastamisega seotud kulud). Riietepood.ee kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil info@riietepood.ee Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Saadame teile meilile kauba tagastusvormi, mis tuleb meile täidetuna tagasi saata.
Tarbija peab kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul avalduse tegemisest.
Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tellimusest taganemise avalduse jõudmisest müüjani.

5. MÜÜJA VASTUTUS

Kui tarbija on kaupa kasutatud või kahjustatud, vastutab tarbija tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.

Tarbijal tekib vastutus, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes, samas kaupleja ei saa kauba tagastamist välistada ka juhul, kui see on kasutatud või kahjustatud.

Juhul, kui tellitud kaup on defektne, ostab Müüja kauba tagasi vastavalt kauba eest tasutud tegelikule väärtusele. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu. Toodetele kehtib pretensiooni esitamise õigus vastavalt seadusele VÕS § 218 lk 2. Tarbija peab müüjat ilmnenud defektidestteavitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kahe kuu jooksul puuduste ilmnemisel.

 

6. MÜÜJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA
Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust taganeda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 5 tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole.

7. ISIKUANDMETE KAITSE
Isikuandmed, mis on Tellija poolt sisetatud riietepood.ee e-poe registreerimisvormil tellimuse tegemiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja Tellijatega suhtlemiseks.

Kui Teie poolt antud meiliaadressile ei tule tellimuse kinnitust või mõnel muul põhjusel ei ole te kindlad, kas tellimus sai soovitult edasi antud, palun võtke meiega kindlasti ühendust telefoni või e-posti teel, mille leiata kontakti lehelt.

Lisainfot saate telefonil 56642564 või e-postiga info@riietepood.ee
E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Avira Teenused OÜ, Mehaanika 7, Tallinn 10616 või e-posti aadressile: info@riietepood.ee.